सूचना

नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालय पाठयक्रम विकास केन्द्रले सामुदायिक विद्यालयस्तरमा अध्यापन गराइने अङ्ग्रेजी माध्यमका अनुवाद पाठयपुस्तक उत्पादन तथा बिक्री वितरणको जिम्मेवारी साझा प्रकाशनलाई दिएको छ । साझा प्रकाशनले हाल कक्षा ३ देखि ९ सम्मका सम्पूर्ण विषयको पाठयपुस्तकहरु १५ हजार सेटका दरले उत्पादन तथा स्टोर दाखिला गरी बिक्री वितरणको व्यवस्था मिलाएको छ । अङ्ग्रेजी माध्यममा पठनपाठन गर्नुहुने विद्यालय, शिक्षक, विद्यार्थी , अभिभावक तथा पुस्तक बिक्रेताहरुलाई आफूलाई पायक पर्ने साझा प्रकाशनका बिक्री कक्षबाट पुस्तक खरीद गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ ।

© 2016 Sajha Prakashan. All Rights Reserved...