नाम पद फोन इमेल
श्री डोलिन्द्रप्रसाद शर्मा अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक ९८५१२२७०५२
श्री प्रदीप नेपाल सञ्चालक ९८५११०२५२६
श्री दीनानाथ शर्मा सञ्चालक ९८५११३७८०७
प्रा डा श्री कृष्णहरि बराल सञ्चालक ९८४१३५०९२५
श्री हरिहर खनाल सञ्चालक ९८४१९४०४४९
डा विजय सुब्बा सञ्चालक ९८५११५२७००
श्री जीवनचन्द्र कोइराला सञ्चालक ९८४१८१६७१९

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *