सञ्चालक समिति

नाम : रघुराम विष्ट

पद : अध्यक्ष

फोन :

इमेल :

 

2

नाम : हरिहर खनाल

पदसञ्चालक

फोन :  ९८४१९४०४४९

इमेल : harihar45@gmai.com

1

नाम : जीवनचन्द्र कोइराला

पद : सञ्चालक

फोन : ९८४१८१६७१९

इमेल :  jckoirala@gmail.com

नाम : डा विजय सुब्बा

पद : सञ्चालक

फोन : ९८५११५२७००

इमेल : bisubba@gmail.com

 

नाम : मुक्तिप्रसाद सुवेदी

पद : सञ्चालक

फोन : ९८४६०७११७४

नाम : डोरप्रसाद अर्याल

पद : सञ्चालक

फोन : ९८४१००८५८६

नाम : ऋषिराम पंगेनी

पदमहाप्रबन्धक

फोन

इमेल :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *