सञ्चालक समिति

  6

नाम:श्री डोलिन्द्रप्रसाद शर्मा

पद:अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक

फोन:९८५१२२७०५२

इमेल:

 5

नाम: श्री प्रदीप नेपाल

पद: सञ्चालक

फोन:९८५११०२५२६

इमेल: nepal.pradip@gmail.com

 4

नाम:श्री दीनानाथ शर्मा

पद:सञ्चालक

फोन:९८५११३७८०७

इमेल:

 3

नाम: प्रा डा श्री कृष्णहरि बराल

पद: सञ्चालक

फोन: ९८४१३५०९२५

इमेल:

 2

नाम: श्री हरिहर खनाल

पद: सञ्चालक

फोन: ९८४१९४०४४९

इमेल:harihar45@gmai.com

 1

नाम:श्री जीवनचन्द्र कोइराला

पद: सञ्चालक

फोन:९८४१८१६७१९

इमेल:jckoirala@gmail.com

 7

नाम: डा विजय सुब्बा

पद: सञ्चालक

फोन: ९८५११५२७००

इमेल: bisubba@gmail.com

© 2016 Sajha Prakashan. All Rights Reserved...