सञ्चालक समिति

 

 

नाम : रघुराम विष्ट

पद : अध्यक्ष

फोन :

इमेल :

 

2

नाम : हरिहर खनाल

पद : सञ्चालक

फोन :  ९८४१९४०४४९

इमेल : harihar45@gmai.com

 

1
नाम : जीवनचन्द्र कोइराला

पद : सञ्चालक

फोन : ९८४१८१६७१९

इमेल :  jckoirala@gmail.com

 

नाम : डा विजय सुब्बा

पद : सञ्चालक

फोन : ९८५११५२७००

इमेल : bisubba@gmail.com

 

नाम : डोलिन्द्रप्रसाद शर्मा

पद :  महाप्रबन्धक

फोन : ९८५१२२७०५२

इमेल :dolindrasharma@gmail.com

© 2016 Sajha Prakashan. All Rights Reserved...