सञ्चालक समिति

 

नाम — डोलिन्द्र प्रसाद शर्मा
पद — अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक
फोन — ९८५१२२७०५२

 

 

नाम: श्री प्रदीप नेपाल

पद: सञ्चालक

फोन:९८५११०२५२६

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *